Uroczystym elementem XIV sesji Rady Powiatu w dniu 28 czerwca 2012 r. było wręczenie Stypendium Rady Powiatu dziesięciu wybitnie uzdolnionym absolwentom szkół ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Gryfiński.

Stypendia Rady Powiatu w formie jednorazowej nagrody pieniężnej przyznawane są od 2007 roku na wniosek dyrektorów szkół w ramach "Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Gryfińskiego".

Podczas sesji radni zapoznali się i zatwierdzili sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za rok 2011. Obrady zakończył się udzieleniem absolutorium Zarządowi Powiatu z tytułu wykonania budżetu za rok 2011.

Szczegółowy wykaz podjętych uchwał podczas sesji znajduje się na stronie http://bip.gryfino.powiat.pl


Poniżej krótka charakterystyka poszczególnych stypendystów.Anna Byszkiewicz
absolwentka technikum ekonomicznego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie. Wielokrotna stypendystka Rady Powiatu. Podczas czterech lat nauki w szkole z zaangażowaniem uczestniczyła w życiu szkoły i klasy, aktywnie brała udział w konkursach z różnych dziedzin, a w wolnych chwilach działała na rzecz środowiska lokalnego biorąc udział w akcjach charytatywnych.
W przyszłości planuje ukończyć studia na kierunku fotografii lub fotografia reklamowa. Jej marzeniem jest otworzenie własnego studia reklamowego.
Średnia ocen: 5,25Agnieszka Szaruga absolwentka liceum ogólnokształcącego o profilu matematyczno-informatycznym w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie. Najważniejsze osiągnięcia Agnieszki w roku szkolnym 2011/2012 to zajęcie IV miejsca w Archidiecezjalnym Konkursie „Poznajemy dokumenty Ojca Świętego” oraz udział w finale wojewódzkim XXVII Olimpiady Wiedzy Ekologicznej. Ponadto wielokrotnie reprezentowała szkołę w zawodach sportowych. Pasją Agnieszki jest sport, w szczególności koszykówka.  Interesują ją zagadnienia dotyczące ekologii i ochrony środowiska. W przyszłości chciałaby studiować medycynę.
Średnia ocen: 5,14


Katarzyna Żołnowska
absolwentka liceum ogólnokształcącego o profilu matematyczno-informatycznym w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie. Kasia jest wybitną sportsmenką, reprezentowała szkołę w licznych zawodach sportowych na etapach powiatowych i wojewódzkich, zdobywając czołowe lokaty. Brała także udział w konkursach przedmiotowych, m.in. w Archidiecezjalnym Konkursie „Poznajemy dokumenty Ojca Świętego”, w którym zajęła II miejsce. Ponieważ zainteresowania Kasi wiążą się ze sportem i tańcem jej marzeniem jest, aby przyszłość związana była z tymi dziedzinami.
Średnia ocen: 5,14


Daria Linkowska
absolwentka technikum ekonomicznego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie. Systematyczna, sumienna, pracowita, brała czynny udział w życiu szkoły, m.in. pełniła obowiązki przewodniczącego samorządu uczniowskiego. W wolnych chwilach organizuje wycieczki, podczas których obserwuje i fotografuje przyrodę. W przyszłości chciałaby pracować z dziećmi, dlatego wybrała studia na kierunku pedagogika.
Średnia ocen: 5,08


Jakub Pietrzykowski
absolwent liceum ogólnokształcącego o profilu matematyczno-informatycznym w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie. Ambitny, sumienny i jednocześnie bardzo skromny. Reprezentował szkołę w licznych konkursach, m.in. w wojewódzkim finale Olimpiady Ekologicznej w Szczecinie, w Ogólnopolskim Konkursie „Geo-Planeta” , w którym uzyskał bardzo dobry wynik oraz szkolnym konkursie wiedzy o Gryfinie, zajmując II miejsce. Jakub jest także uczestnikiem projektu „Elit-Mat oraz konkursu w ramach tego projektu. Zainteresowania Jakuba to matematyka i sport, przede wszystkim tenis ziemny, siatkówka i snooker. Nie podjął jeszcze decyzji o wyborze uczelni wyższej. 
Średnia ocen: 5,07

 


Agnieszka Bednarska
absolwentka technikum ekonomicznego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie. Jest ambitna i pracowita. Jej zainteresowania związane są z szeroką pojętą ekonomią oraz finansami państw i przedsiębiorstw, dlatego planuje kontynuować edukację na studiach ekonomicznych. Przyszłą karierę zawodową również chciałaby związać ze swoimi zainteresowaniami.  
Średnia ocen: 5,00


Magdalena Cebeńko
absolwentka liceum ogólnokształcącego o profilu matematyczno-informatycznym w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie. Jest niezwykle  ambitna i pracowita. W IV Archidiecezjalnym Konkursei „Poznajemy dokumenty Ojca Świętego” zajęła 8. miejsce. Wolny czas poświęca na działalność społeczną i pomoc potrzebującym. Brała udział w akcji „Szlachetna paczka” oraz „Dziewczynka z zapałkami”. Do zainteresowań Magdy należy m.in. chemia i biologia i to właśnie z tymi dziedzinami wiąże swoją przyszłość.
Średnia ocen: 5,00

Piotr Nosul absolwent technikum budowlanego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie. Jest osobą bardzo ambitną i samodzielną w zdobywaniu wiedzy. Jego pasją jest budownictwo. W roku szkolnym 2011/2012 reprezentował szkołę w okręgowym, a następnie w centralnym etapie XXV Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych zdobywając tytuł finalisty. W szkolnym konkursie lektur, skierowanym do uczniów klas maturalnych uzyskał drużynowo III miejsce. Piotr wiąże swoją przyszłość z budownictwem i w związku z tym planuje studia na Wydziale Budownictwa i Architektury Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.

Aleksandra Wichiciel absolwentka technikum ekonomicznego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie. Od początku nauki w technikum była ambitną uczennicą osiągającą bardzo wysokie wyniki w nauce, brała również udział w wielu konkursach przedmiotowych m.in. z języka angielskiego i matematyki. Jej zainteresowania związane są z biologia i anatomią człowieka, dlatego planuje kontynuować naukę na studiach medycznych.
Średnia ocen: 5,15

Paula Sowińska absolwentka liceum ogólnokształcącego o profilu językowo-dziennkarskim w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie. Interesują ja przedmioty humanistyczne: język polski, historia, wiedza o społeczeństwie. Paula wiąże swoja przyszłość ze studiami na Uniwersytecie szczecińskim na kierunku prawa lub psychologii.
Średnia ocen: 5,00

 

Wydarzenia lokalne
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony