W środę (tj. 29 sierpnia br.) o godz. 12.30 w Starostwie Powiatowym w Gryfinie odbyło się posiedzenie Komisji Spraw Społecznych. Głównym punktem posiedzenia była analiza i opiniowanie projektów uchwał na XV Sesję Rady Powiatu. Sesja odbędzie się 30 sierpnia 2012 r. o godz. 14:00 w sali obrad (I piętro) Starostwa Powiatowego w Gryfinie przy ul. Sprzymierzonych 4.

 

Komisja Spraw Społecznych


Porządek obrad sesji:

 1. Sprawy regulaminowe.
 2. Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu w Gryfinie.
 3. Informacja o stanie sanitarno-weterynaryjnym na obszarze Powiatu Gryfińskiego.
 4. Wnioski i interpelacje radnych.
 5. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany uchwały Nr VI/42/2011 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia stawek zwrotu kosztów podróży służbowej radnym Rady Powiatu.
 1. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest część tej samej nieruchomości.
 2. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego, położonej w Chojnie.
 3. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji w roku 2011 Lokalnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Gryfińskiego na lata 2011-2015.
 4. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych w powiecie gryfińskim
 5. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie pozbawienia ulicy Plac Wolności w Moryniu kategorii drogi powiatowej.
 6. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie pozbawienia ulicy Szkolnej w Chojnie kategorii drogi powiatowej.
 7. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu nr VII/62/2011 z dnia 25.08.2011 w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego dla Powiatu Gryfińskiego edycja VII na lata 2011-2016.
 8. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Olszyna.
 9. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2012 rok.
 10. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/82/2011 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 22.12.2011 r. w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2012-2039.
 11. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie określenia kierunków polityki budżetowej do opracowania budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2013 rok.
 12. Sprawozdanie z dokonanych umorzeń wierzytelności oraz ulg za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2012 r. 
Wydarzenia lokalne
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony