27 września w Starostwie Powiatowym w Gryfinie odbyła się XVI sesja Rady Powiatu.
Sesja rozpoczęła się od podsumowania Powiatowego Współzawodnictwa Sportowego Szkół w roku 2011/2012 r.

Młodzieżowy Ośrodek Sportowy w Gryfinie prowadzi Powiatowe Współzawodnictwo Szkół w ramach kalendarza Szkolnego Związku Sportowego w 12 dyscyplinach sportowych, osobno dla dziewcząt i chłopców.

W roku szkolnym 2011/2012 przeprowadzono 117 imprez sportowych, w których wzięło udział ok. 9000 uczestników.

W Powiatowym Sportowym Współzawodnictwie Szkół wśród szkół podstawowych punktacja przedstawia się następująco:
1. Szkoła Podstawowa w Swobnicy – 246 pkt.
2. Szkoła Podstawowa w Moryniu – 241 pkt.
3. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gryfinie – 223 pkt.
Do rywalizacji przystąpiło 27 szkół podstawowych z naszego powiatu.

Wśród gimnazjów punktacja przedstawia się następująco:
1. Gimnazjum Nr 1 w Gryfinie – 358 pkt.
2. Gimnazjum w Baniach – 303 pkt.
3. Gimnazjum w Moryniu – 267 pkt.
W rywalizacji wzięło udział 12 gimnazjów z naszego powiatu.

Punktacja wśród szkół ponadgimnazjalnych:
1. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie – 235 pkt.
2. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie – 205 pkt.
3. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie – 188 pkt.
W zawodach rywalizowały 4 szkoły naszego powiatu.

Przedstawicielom wyróżnionych szkół wręczono nagrody i statuetki.

Kolejnymi punktami obrad było sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu w Gryfinie i  informacja o stanie przygotowań szkół i placówek oświatowych do roku szkolnego 2012/2013.
Informację z wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za I półrocze 2012 r., przedstawiła Skarbnik Powiatu Izabela Świderek.

Rada Powiatu w Gryfinie podjęła uchwały:
- w sprawie zmiany uchwały Nr IV/25/2011 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 3 lutego 2011 r. w sprawie zasad zwrotu członkom Komisji Bezpieczeństwa i Porządku oraz osobom powołanym do udziału w jej pracach wydatków rzeczywiście poniesionych,
- w sprawie przesunięcia środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych między zadaniami realizowanymi w 2012 r.
- w sprawie przyjęcia i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację programu: "Aktywny samorząd" w 2012r. 

 

 

Wydarzenia lokalne
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony