23 listopada 2012 r. w ramach Dni Honorowego Krwiodawstwa odbyło się uroczyste spotkanie w Starostwie Powiatowym w Gryfinie, zorganizowane przez Delegaturę Zachodniopomorskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Gryfinie oraz Klub Honorowych Dawców Krwi PCK „Kropelka” przy PGE Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra.

W uroczystości uczestniczyli: Jerzy Miler - Wicestarosta Gryfiński, Grzegorz Jastrowicz - przedstawiciel Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, Jerzy Bochenek - członek Prezydium Krajowej Rady Honorowego Krwiodawstwa PCK i przewodniczący Okręgowej Rady Honorowego Krwiodawstwa PCK w Szczecinie, Edward Zajączkowski - pełnomocnik Zachodniopomorskiego Oddziału Okręgowego PCK w Szczecinie Delegatura w Gryfinie, Czesław Ulas - wiceprezes Klubu Honorowych Dawców Krwi przy PCK w Gryfinie, Leszek Stąsiek - prezes Klubu Honorowych Dawców Krwi PCK „Kropelka” przy PGE Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra oraz Mirosław Podolak - przedstawiciel Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie, Artur Kołaczyński - przedstawiciel Ochotniczej Straży Pożarnej w Chojnie, a także krwiodawcy, opiekunowie szkolnych kół PCK i wolontariusze.

Spotkanie rozpoczęło się od wysłuchania hymnu Polskiego Czerwonego Krzyża. Następnie zaproszeni goście obejrzeli program artystyczny w wykonaniu Klubu Wiewiórka PCK ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Gryfinie pod opieką Lidii Szymczyszyn, a także zapoznali się ze sprawozdaniem z działalności Honorowego Krwiodawstwa za rok 2012.

Obchody Dni Honorowego Krwiodawstwa, jak co roku były okazją do wręczenia odznaczeń.

Uchwałą Kapituły w uznaniu zasług na rzecz Polskiego Czerwonego Krzyża Odznaką Honorową IV stopnia wyróżnieni zostali panowie: Andrzej Stroidło i Mirosław Weis.

Odznakę Honorową II stopnia otrzymała Ewa Stefańska.

Odznaczenie Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi II stopnia, przyznawane za oddanie 10 litrów krwi w przypadku kobiet i 12 litrów w przypadku mężczyzn, otrzymali: Krzysztof Rudnicki oraz Jarosław Białek.

Odznakę III stopnia, przyznawaną za oddanie 5 litrów (kobiety) i 6 litrów (mężczyźni) odebrali: Piotr Zajączkowski, Daniel Kiełtyka oraz Agata Hołubowska.

Wręczenia odznaczeń dokonał Jerzy Bochenek - przewodniczący Okręgowej Rady Honorowego Krwiodawstwa PCK w Szczecinie.

Podczas uroczystości wręczono także podziękowania za propagowanie Honorowego Krwiodawstwa, wszechstronną pomoc oraz zaangażowanie w realizację zadań statutowych PCK. Podziękowania otrzymali: Jolanta Rudnicka, Zbigniew Kozakiewicz, Małgorzata Pietrasz, Lidia Szymczyszyn oraz Ewa Stefańska.

Podziękowania za pomoc w przeprowadzaniu ogólnopolskiej akcji Honorowego Krwiodawstwa „Zbieramy Krew dla Polski”, 2012 która odbyła się w Chojnie i w Gryfinie w dniach 7-8 września wręczono: Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie, Ochotniczej Straży Pożarnej w Chojnie oraz Szkolnej Grupie Ratowniczej PCK i WOPR działającej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Gryfinie.

Podziękowania otrzymali również: Edward Zajączkowski, Leszek Stąsiek,  Krzysztof Węzik oraz  Joanna Rokicka.

Uchwałą Klubu Honorowych Dawców Krwi PCK „Kropelka” przy PGE Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra nadane zostały  wyróżnienia w postaci „szklanych różyczek PCK”. Wyróżnienia te otrzymali:

  • Burmistrz Miasta i Gminy w Gryfinie,
  • Starostwo Powiatowe w Gryfinie,
  • Powiatowa Państwowa Straż Pożarna w Gryfinie,
  • Ochotnicza Straż Pożarna w Chojnie.

Wyróżnienia odebrały także Jagoda Dunajewska - członek Klubu Honorowych Dawców Krwi PCK „Kropelka” przy PGE Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra i Joanna Simińska -instruktor Delegatury Zachodniopomorskiego Oddziału Okręgowego  .

Po wręczeniu wyróżnień Pan Leszek Stąsiek złożył serdeczne życzenia dla Krwiodawców z okazji ich święta.

Na zakończenie uroczystości,  przedstawiciel Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie Grzegorz Jastrowicz przekazał informację, że od 1 stycznia 2013 r. Honorowi Dawcy Krwi będą mogli bezpłatnie poruszać się linią PKS nr 1 i 2 na trasie Gryfino - Szczecin.Wydarzenia lokalne
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony