21 grudnia 2012 r. w Starostwie Powiatowym w Gryfinie podpisano umowy na oddanie w najem nieruchomości zabudowane, stanowiące własność Powiatu Gryfińskiego w trybie bezprzetargowym na okres kolejnych 5 lat, na rzecz stowarzyszeń „Pod Dębami” w Dębcach oraz  „Dom z Sercem” w Trzcińsku-Zdroju z przeznaczeniem na realizację zadania Powiatu Gryfińskiego z zakresu pomocy społecznej dotyczącego prowadzenia domów pomocy społecznej.

Ze strony Powiatu Gryfińskiego, w imieniu Zarządu Powiatu umowy podpisali Wojciech Konarski- Starosta Gryfiński oraz Jerzy Miler – Wicestarosta, natomiast ze strony stowarzyszeń: Zdzisław Iwanicki - Przewodniczący Zarządu Stowarzyszenia „Dom z Sercem” i Elżbieta Klonowska - Prezes Stowarzyszenia „Pod Dębami”.


Wydarzenia lokalne
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony