W środę 23 stycznia 2013 r., podczas XX sesji,  Rada Powiatu uroczyście pożegnała Jerzego Piwowarczyka, dotychczasowego prezesa Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II sp. z o.o. w Gryfinie. Zmiana na tym stanowisku była decyzją większościowego udziałowca spółki – NZOZ „Dom Lekarski”.

Jerzy Piwowarczyk przejął kierownictwo nad gryfińskim szpitalem w 2008 r. w momencie jego likwidacji jako Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej i powołania w to miejsce spółki „Szpital Powiatowy”.

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski w imieniu Rady i Zarządu Powiatu podziękował prezesowi Piwowarczykowi za 5 lat wspólnej pracy.

W tym okresie, w podległej powiatowi służbie zdrowia zaszło wiele zmian w dobrym kierunku, m.in. skonsolidowano Zakłady Opieki Zdrowotnej (2009 r.), uruchomiono Ambulatoryjną Opiekę Specjalistyczną w Chojnie (2010 r.) i Bielicach (2012 r.) oraz pozyskano inwestora strategicznego, z którym podpisano umowę sprzedaży 60% udziałów należących do Powiatu Gryfińskiego w spółce „Szpital Powiatowy” wraz ze zobowiązaniami inwestycyjnymi kupującego przez szczecińską spółkę „Dom Lekarski” (kwiecień 2012 r.).
Ponadto w grudniu 2012 r. oddano do użytku nowy budynek na potrzeby Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego przy ul. Armii Krajowej w Gryfinie.

W wyniku tych działań kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia na rok 2013 wynosi 12.076.415,21 zł.

Na sesji powitano także nowego prezesa szpitala. Następcą Jerzego Piwowarczyka została Edyta Nowotarska reprezentująca dotychczas „Dom Lekarski”, od kilku lat związana także z gryfińskim szpitalem.

 

Następnie radni, zgodnie z porządkiem obrad przystąpili do głosowania nad projektami uchwał.  Zatwierdzone zostały:

  • sprawozdania Komisji Rady Powiatu w Gryfinie za 2012 r.,
  • sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z realizacji rocznego planu kontroli za 2012 r.
  • plany pracy Komisji Rady Powiatu w Gryfinie na 2013 r.
  • roczny plan kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Gryfinie na 2013 r.

Ponadto uchwalono plan pracy Rady Powiatu w Gryfinie na 2013 r. oraz regulamin organizacyjny Starostwa Powiatowego w Gryfinie. Podjęta została także uchwała w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2013 rok.


Wydarzenia lokalne
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony