25 stycznia 2013 r. w Starostwie Powiatowym w Gryfinie odbyło się pierwsze posiedzenie Powiatowej Rady Zatrudnienia powołanej na kadencję w latach 2013 – 2017.

Rada Zatrudnienia, jako organ opiniodawczo-doradczy w sprawach polityki rynku pracy, przez najbliższe 4 lata będzie działała w następującym, 12-osobowym składzie:

Przedstawiciele organizacji związkowych:

• Marian Sozański – Rada OPZZ Województwa Zachodniopomorskiego,

• Andrzej Wronkowski – NSZZ "Solidarność" Zarząd Regionu Pomorza Zachodniego,

Przedstawiciele organizacji pracodawców:

• Agnieszka Worbs – Północny Związek Pracodawców,

• Tadeusz Mockało – Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorców w Gryfinie,

Przedstawiciele społeczno-zawodowych organizacji rolników:

• Ryszarda Bekier – Wojewódzki Związek Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych,

• Edward Szczepanik – Związek Przedsiębiorców Rolnych,

Przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego:

• Jerzy Zgoda – Gmina Banie,

• Beata Kryszkowska – Gmina Gryfino,

• Mirosława Jędrzejek – Gmina Cedynia,

• Andrzej Salwa – Gmina Mieszkowice,

• Marek Woś – Gmina Stare Czarnowo,

• Sylwia Tyrpa – Gmina Trzcińsko-Zdrój.


Podczas pierwszego spotkania Starosta Gryfiński Wojciech Konarski wręczył wszystkim nominowanym akty powołania. Wybrano także przewodniczącego, którym został Marian Sozański. Funkcję wiceprzewodniczącego objęła Ryszarda Bekier. 


                                                                                                                                                      Wręczenie aktów powołania

Wydarzenia lokalne
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony