Gotycka Kaplica św. Jerzego w Baniach wzniesiona w 1417 r. przez Joannitów. Jest to budowla salowa orientowana, założona na planie prostokąta, oskarpowana, zamknięta od wschodu trójbocznie. Ściany wykonane są z kwadr granitowych, kamienia polnego i cegły. Posiada dwa profilowane portale: zachodni o łuku łagodnie ostrym i północny również ostrołukowy w wimperdze. W trójbocznym zamknięciu znajdują się gotyckie okna. Całość kryta jest dachem dwuspadowym. Początkowo kaplica służyła jako przytułek dla chorych i trędowatych. Od czasów protestantyzmu służyła jako świątynia dla katolików do 1945 r. Po zniszczeniach dokonanych podczas II wojny światowej, kaplica popadła w ruinę, dopiero w latach 1997-1998 została odbudowana. Poświęcona 25 maja 1998 r. 

 

Zabytki Gminy Banie
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony