Gmina Banie


Ceglana baszta z XIV w. jest jedyną pozostałością po średniowiecznych fortyfikacjach.

Zabytki Gminy Banie
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony