Zachowany do dziś, stanowi bardzo cenny zabytek na Pomorzu Zachodnim. Został wybudowany w XIII w. z kamieni granitowych. Bazylikowe wnętrze z transeptem o szerokich łękach i stropach wraz z odkrytą mensą zachowało typowy układ przestrzenny dla podanego okresu. Unikatowa, wolnostojąca wieża z przejazdem pochodzi z XV wieku. Górna część wieży z latarnią z 1756 r. Szczyty kościoła dekorowane są licznymi blendami ostrołukowymi i półkolistymi, a także rozetami o uskokowych ościeżach. Ołtarz zbudowano z kostki granitowej (jeden z nielicznych tego typu ołtarzy w Polsce), jest starszy od kościoła o około 100 lat (datowany na XII wiek). Najwspanialszym wyposażeniem kościoła jest barokowa kazalnica, dzieło Heinricha Hattenkerella. W ścianę wmurowano epitafium z 1750 r. z portretem Schoneberka – patrona kościoła. W kościele znajdują się fragmenty gotyckich malowideł z XV wieku.

Zabytki Gminy Moryń
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony