Okazały kościół wybudowany w II połowie XIII wieku w okresie przejściowym ze stylu romańskiego w gotycki, na planie prostokąta, z kostki granitowej, salowy, z wyodrębnionym prostokątnym prezbiterium i wieżą szerszą niż nawa. W 1910 r. część zachodnia budowli została przebudowana w związku z budową nowej wieży. Od zachodu trzyuskokowy portal, przesklepiony ostrym łukiem. W ścianie szczytowej trzy ostrołukowe okna ułożone piramidalnie. Po obu stronach dwie małe wnęki łączące partię ściany ze szczytem. Wewnątrz ołtarz barokowy typu ambonowego z figurami św. Jana Chrzciciela, Mojżesza i Zmartwychwstałego Chrystusa. Na wieży wiszą trzy dzwony. Kościół bez wieży ma 19 m długości i 7,6 m szerokości.

Zabytki Gminy Moryń
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony