Kościół zbudowany z kamienia polnego na przełomie XIV/XV w., z późnośredniowieczną wieżą z kamienia. Przebudowany w XIX w. W świątyni znajduje się ołtarz i empora chórowa z XIX w. 

Zabytki Gminy Widuchowa
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony