Zapraszamy do korzystania z Funduszu Małych Projektów w ramach Interreg IV A - jest to wspieranie nowych lub już istniejących kontaktów transgranicznych. Realizowane w ramach Funduszu działania powinny przyczyniać się do poprawy wzajemnego porozumienia społeczności mieszkających po obu stronach granicy polsko - niemieckiej.
W ramach FMP wspierane są małe przedsięwzięcia służące poprawie współpracy polsko-niemieckiej w zakresie:
• kultura, sport i rekreacja,
• ochrona środowiska i działania proekologiczne,
• wymiana młodzieży,
• zdrowie i integracja społeczna,
• edukacja (np. wspólne warsztaty, seminaria, szkolenia).
Całkowity kwalifikowany koszt projektu w ramach Funduszu Małych Projektów może wynosić maksymalnie 25 000 EUR. Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego może wynieść maksymalnie 85 proc. całkowitych kosztów projektu. Wkład własny w wysokości 15 % należy wnieść w formie pieniężnej. Dodatkowo dla polskich beneficjentów istnieje możliwość współfinansowania wkładu własnego w wysokości 10 proc. całkowitych kosztów projektu z rezerwy celowej budżetu państwa. Środki te nie są jednak gwarantowane i zależą od kondycji finansowej budżetu w danym roku.
Nabór wniosków ma charakter ciągły, wnioski należy złożyć trzy miesiące przed terminem planowanego zadania.  

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej http://www.pomerania.org.pl/site/fundusz-malych-projektow/13

Informacje - krótko
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony