Wyszukiwarka
Treść główna

Informacje

28 czerwca 2022 roku rozpoczęły się konsultacje zgłoszeń nadesłanych przez samorządy do dziesiątej, jubileuszowej edycji Konkursu Marszałka ,,Samorządowy Lider Współpracy z NGO 2022”. Do wyrażenia opinii o współpracy poszczególnych samorządów z sektorem pozarządowym organizatorzy zapraszają i zachęcają organizacje pozarządowe działające na terenie zgłoszonych samorządów.
Konsultacjom podlegają zgłoszenia, które spełniły wymogi formalne i będą oceniane merytorycznie przez komisję konkursową.
Wszelkie informacje dostępne są pod adresem:
https://wws.wzp.pl/organizacje-pozarzadowe/konkurs-marszalka-wojewodztwa-samorzadowy-lider-wspolpracy-z-ngo/rozpoczely-sie-konsultacje-z-ngo-zgloszen-zlozonych-w-konkursie-samorzadowy-lider-wspolpracy-z-ngo

Informacje - krótko
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony