Powiat Gryfiński przystąpił do projektu „Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”.

Projekt finansowany jest w 100% ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, Oś priorytetowa nr I Powszechny dostęp do szybkiego Internetu, Działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach.

Zgodnie z założeniami projektowymi Powiat Gryfiński, po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, otrzymał grant w wysokości 70 000,00 zł, który przeznaczony został na sprzęt komputerowy i oprogramowanie.

W ramach realizowanego projektu, Powiat Gryfiński zakupił 28 laptopów, 7 tabletów oraz 20 licencji Microsoft Office.

Zakupiony sprzęt komputerowy oraz oprogramowanie biurowe, zostało przekazane do 4 szkół, dla których Powiat jest organem prowadzącym, tj. do:

– Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie, który otrzymał 8 laptopów i 3 tablety,

– Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Gryfinie, który otrzymał 6 laptopów z oprogramowaniem oraz 4 tablety,

– Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie, który otrzymał 9 laptopów z oprogramowaniem,

– Zespołu Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie, który otrzymał 5 laptopów z oprogramowaniem.

 

 

Informacje - krótko
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony