Kultura

zajawka wwwRozpoczął się nabór wniosków o udzielenie dotacji w 2024 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie powiatu gryfińskiego. Wnioski wraz z kompletem załączników składać można w kancelarii Starostwa Powiatowego w Gryfinie (ul. Sprzymierzonych 4)
do 15 marca 2024 r.

Kultura
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony