zajawka wwwRozpoczął się nabór wniosków o udzielenie dotacji w 2024 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie powiatu gryfińskiego. Wnioski wraz z kompletem załączników składać można w kancelarii Starostwa Powiatowego w Gryfinie (ul. Sprzymierzonych 4)
do 15 marca 2024 r.

Podmioty uprawnione do składania wniosków, katalog zadań, na które można uzyskać dotację, wymagane dokumenty oraz zasady naboru i kryteria oceny wniosków określone zostały w ogłoszeniu, stanowiącym załącznik do uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie nr 947/2024 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 15 lutego 2024 r. Dodatkowe informacje uzyskać można w Wydziale Edukacji, Kultury Sportu i Turystyki pod nr telefonu 91 404 50 00 w. 223.

Do pobrania:

Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie dotacji w 2024 r.

Procedura udzielania dotacji + wniosek

Kultura
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony