rok wydania: 2013

nakład: 1000 egz.

140 stron, oprawa twarda

Album poświęcony pomnikom, upamiętniającym zarówno wydarzenia, miejsca i postaci historyczne związane z obecnym terenem powiatu gryfińskiego, jak również pomnikom kultu religijnego, głazom i obeliskom pamiątkowym, a także tym o znaczeniu symbolicznym.
W publikacji najdziemy również najciekawsze okazy drzew i głazów uznane za pomniki przyrody.Wydawnictwo dofinansowane zostało ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla małych projektów, oś IV LEADER Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013, Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Wydawnictwa
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony