rok wydania: 2012

nakład: 1000 egz.

106 stron, oprawa twarda

W życiu wszystkich ludzi, obok narodzin, śmierć jest ważnym i najpewniejszym zdarzeniem, a jednym z materialnych dowodów ich obecności na danym terenie są miejsca pochówku.

Stare cmentarze są jak klucze do przeszłości, magiczne, wywołujące dreszczyk miejsca, skłaniające odwiedzających do zadumy i refleksji. Z nimi bowiem związane są losy naszych przodków oraz wszelkie dziejowe dramaty.

Cmentarze na stałe wpisane są w krajobraz obecnego powiatu gryfińskiego. Jest ich kilkadziesiąt, choć trudno je wszystkie zliczyć. Począwszy od kurhanowego cmentarzyska sprzed kilku tysięcy lat, poprzez średniowieczne cmentarze zakonu Cystersów w Kołbaczu i zakonu Templariuszy w Rurce, ślady pochówków książąt pomorskich, nagrobne płyty dawnych niemieckich mieszkańców różnych wyznań, pomniki i miejsca pamięci poległych na frontach pierwszej i drugiej wojny światowej, aż po cmentarze współczesne, na których spoczywają pionierzy ziem odzyskanych i ludzie zasłużeni w ich rozwój.Wydawnictwa
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony