Obelisk w Czelinie (gm. Mieszkowice)  symbolizuje I słup graniczny wkopany 27 lutego 1945 r. nad brzegiem Odry przez żołnierzy 6 Samodzielnego Batalionu Pontonowo-Mostowego. Drewniany słup wyciosany został przez kpr. Adolfa Wydrzyńskiego, pomalowany przez chor. Stefana Kobka, a napis „Polska” wykonał ppor. Władysław Cieślak. Dla upamiętnienia tego wydarzenia 82 żołnierzy batalionu podpisało akt erekcyjny o treści: „Nasz oddział jako pierwszy oddział Wojska Polskiego, który dotarł do zachodnich rubieży Rzeczypospolitej Polskiej, ku wiecznej rzeczy pamiątce, wbił graniczny słup, na starej polskiej rzece Odrze. Dla upamiętnienia tej historycznej chwili, do której tak długo dążyliśmy, składamy uroczyście własnoręczne podpisy…”. Dokument włożono do butelki, zakorkowano i zalano smołą, a następnie przywiązano do słupa i wkopano.


Obecny obelisk I słupa granicznego odsłonięto 9 października 1968 r. Historyczny słup z lutego 1945 r. wraz z oryginałem aktu erekcyjnego znajduje się w Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie, a ich kopie w Muzeum Pamiątek I Armii Wojska Polskiego przy Cmentarzu Wojennym w Siekierkach oraz w Muzeum Wojskowym we Wrocławiu. 

Rejon Pamięci Narodowej
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony