Tryb normalny

Tryb nocny

Kontrast

Rozmiar czcionki

Wyszukiwarka
Treść główna

Powiat Gryfiński podpisał umowę o powierzenie grantu na realizację projektu grantowego pn. "POMORZE ZACHODNIE – BEZPIECZNA EDUKACJA" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działania 7.7. Wdrożenie programów wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnościami oraz zagrożonych niepełnosprawnością oraz przedsięwzięć związanych z walką i zapobieganiem COVID-19 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

W ramach podpisanej umowy Powiat Gryfiński otrzymał 173 431,98 zł, w tym ze środków UE 147 417,18 zł, z budżetu państwa 26 014,80 zł.

Celem realizacji projektu jest łagodzenie skutków pandemii COVID-19 oraz przeciwdziałanie jej negatywnym konsekwencjom, a w szczególności ochrona uczniów, nauczycieli oraz pracowników placówek edukacyjnych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Gryfiński.

  

 

Informacje - krótko
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony