obraz_1_580.jpg

8 marca 2022 r. Powiat Gryfiński podpisał umowę o powierzenie grantu na realizację projektu grantowego pn. POMORZE ZACHODNIE – WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 7.7 Wdrożenie programów wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacja dzieci z niepełnosprawnościami oraz zagrożonych niepełnosprawnościami oraz zagrożonych niepełnosprawnością oraz przedsięwzięć związanych z walką i zapobieganiem COVID-19 Regionalny Program Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, typ projektu 2f grantowego dla jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych na finansowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów - z uwagi na zwiększone zapotrzebowanie w tym zakresie wynikające z pandemii COVID-19.
Beneficjentem Projektu jest Województwo Zachodniopomorskie.


Celem głównym Projektu jest minimalizacja negatywnych skutków związanych z występowaniem pandemii Covid-19 poprzez doraźnie wsparcie psychologiczno-pedagogiczne. Zaplanowane działania mają na celu zapobieganie negatywnym skutkom Covid-19 w zakresie zdrowia psychicznego uczniów uczęszczających do zachodniopomorskich szkół i placówek prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego.

 plakat_zdjcie_n_620_ramka.png

Realizatorem projektu ze strony Powiatu Gryfińskiego jest Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie.            W szkole, w ramach projektu, zaplanowano warsztaty z psychologiem dla 600 uczniów.


Wartość całkowita projektu 12 000 zł, w tym kwota dofinansowania 11 340 zł.


Termin realizacji projektu: od 1 marca do 20 czerwca 2022 r.

 

Informacje - krótko
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony