Departamentu Rynku Pracy MRiPS informuje, iż w serwisie #PomagamUkrainie zamieszczony został link do darmowego kursu języka polskiego po ukraińsku dostępnego w aplikacji mobilnej i poprzez przeglądarkę.
Adres strony: https://pomagamukrainie.gov.pl/potrzebuje-pomocy/tlumaczenia

Informacje - krótko
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony