Wyszukiwarka
Treść główna

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Gryfinie rozpoczyna z dniem 1 czerwca 2022 r. realizację zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu gryfińskiego, w ramach programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem". Program realizowany będzie w latach 2022-2026 i będzie obejmował rodziny od chwili wykrycia zagrożenia niepełnosprawnością dziecka, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci do 3 roku życia oraz rodziny dzieci ze stwierdzoną niepełnosprawnością do momentu rozpoczęcia nauki w szkole.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zadań wiodących ośrodków koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczych (Dz. U. z 2017 r. poz.1712), do zadań ośrodka należy:

  • udzielanie rodzicom specjalistycznej informacji dotyczącej problemów rozwojowych dziecka;
  • wskazywanie właściwej dla dziecka i jego rodziny formy kompleksowej, specjalistycznej pomocy, w szczególności rehabilitacyjnej, terapeutycznej, fizjoterapeutycznej, psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej;
  • wskazywanie jednostek udzielających specjalistycznej pomocy dzieciom;
  • organizowanie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka;
  • koordynowanie korzystania z usług specjalistów dostępnych na obszarze powiatu.

Informacje dodatkowe:

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Gryfinie

ul.Łużycka 91

tel.  91 416 27 37 

Godziny pracy poradni: od 7.30 do 15.30.

Informacje - krótko
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony