Informuje się, że od dnia 13 sierpnia br. wydział Zarządzania Kryzysowego powiatu gryfińskiego koordynował wywóz śniętych ryb z miejsc masowego ich odławiania do spalarni w Kutnie, wybranej przez Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii.

Informacje - krótko
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony