W dniu 19 sierpnia br. Zarząd Powiatu w Gryfinie wystąpił do Premiera Mateusza Morawieckiego z postulatami pomocowymi dla: Rybackiej Spółdzielni „Regalica” w Gryfinie, dziewięciu firm z powiatu prowadzących działalność rybacką i mających wyłączne prawo do łowienia ryb z Odry, firm zajmujących się turystyką z terenu powiatu gryfińskiego, firm i osób utrzymujących się z turystyki nadodrzańskiej i innej działalności ściśle związanej z rzeką Odrą, podmiotów realizujących projekty unijne badawcze i przyrodnicze, hodowców ryb oraz rolników i ogrodników.

Postulaty ogólne:
- wdrożenie ciągłego, środowiskowego monitoringu wzdłuż Odry,
- przystąpienie do realizacji programu rewitalizacji Międzyodrza,
- przeznaczenie środków na Międzyodrze dla przywrócenia stanu drożnego, spławnego i właściwego środowiskowego
- prowadzenie społecznej kampanii informacyjnej na rzecz rewitalizacji Odry i jej zarybienia,
- przychylenie się do wniosku Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego o wprowadzenie 30-dniowego stanu klęski żywiołowej dla obszarów dotkniętych katastrofą.

Informacje - krótko
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony