Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Promyk” w Goszkowie zaprasza Osoby Niepełnosprawne z terenu powiatu gryfińskiego do udziału w spotkaniu „Integracyjne warsztaty malarskie - jesień w powiecie gryfińskim”.
Spotkanie odbędzie się 23 września 2022r od godz. 10.00 w siedzibie WTZ Goszków.

Zadanie współfinansowane jest ze środków Powiatu Gryfińskiego w ramach otwartego konkursu ofert.

Informacje - krótko
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony