Wyszukiwarka
Treść główna

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosił nabór do rządowego programu "Ochrona zabytków".

Wnioski do programu "Ochrona zabytków" można składać do 28 listopada br. Budżet programu wynosi ponad 200 mln zł.
Celem programu "Ochrona zabytków" jest zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego, realizowane poprzez konserwację i rewaloryzację zabytków nieruchomych i ruchomych oraz ich udostępnianie na cele publiczne.

W obecnej odsłonie programu planowane są dwa terminy naboru: I nabór, który rozpoczął się 27 października i potrwa do 28 listopada, obejmuje prace planowane do realizacji w 2023 r. oraz II nabór, który zostanie ogłoszony w I kwartale 2023 r., obejmie wyłącznie refundację prac wykonanych w latach 2020-2022.

 Ministerstwo Kultury przypomina, że "dokumentem wymaganym na etapie składania wniosku jest skan aktualnego pozwolenia właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków na przeprowadzenie prac".

Szczegółowe informacje, w tym ogłoszenie o naborze, regulamin oraz zarządzenie w sprawie wytycznych znajdują się na stronie

https://www.gov.pl/web/kultura/ochrona-zabytkow5

Informacje - krótko
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony