Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego z siedzibą w Szczecinie ogłosił otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w roku 2023 r. oraz nabór kandydatów do składu komisji opiniującej oferty w przedmiotowym konkursie. Termin na składanie ofert do dnia 31 stycznia 2023 r. Więcej informacji: Otwarty konkurs ofert

Informacje - krótko
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony