razem bezpieczniej zajawka

Wojewoda Zachodniopomorski ogłosił nabór wniosków do dofinansowania w ramach Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem Bezpieczniej 2023 im. Władysława Stasiaka na lata 2022 - 2024. 

 
Głównym celem programu jest podnoszenie poziomu bezpieczeństwa poprzez wsparcie inicjatyw lokalnych.
 
W roku bieżącym można zgłaszać projekty dotyczące dwóch celów szczegółowych tj.:
1. Wzmocnienie bezpieczeństwa w miejscach publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem tworzonych lokalnych systemów bezpieczeństwa.
2. Podnoszenie świadomości na temat społecznych zagrożeń bezpieczeństwa w wymiarze lokalnym i skutecznych metod ich zapobiegania.
 
Zgodnie z założeniem programu o dofinansowanie mogą ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego oraz organizacje pozarządowe.
 
Termin składania wniosków - 17 marca 2023 r.
 
Więcej informacji dostępnych na stronie: Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie
 
Informacje - krótko
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony