Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Gryfińskiego w 2023 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.

Zarząd Powiatu w Gryfinie 13 kwietnia 2023 r. podjął uchwałę nr 811/2023 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Gryfińskiego w 2023 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa oraz ochrony i promocji zdrowia.

Zestawienie wybranych ofert realizacji zadań publicznych Powiatu Gryfińskiego w roku 2023.

https://bip.gryfino.powiat.pl/index.php?show=ogia_orw1_1&nr=5771

Informacje - krótko
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony