Zgodnie z Zarządzeniem Nr 3/2023 Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 8 lutego 2023 r. absolwenci szkół ponadpodstawowych mogą składać wnioski do wybranych przez siebie szkół ponadpodstawowych od 9 maja do 16 czerwca 2023 r. do godz. 15.00.

Absolwenci klas ósmych, zapraszamy Was do zapozania się z ofertą edukacyjną szkół ponadpodstawowych:

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie, ul. Dworcowa 3, w skład którego wchodzi:
1. Liceum Ogólnokształcące - dostępne profile:
a) biologia sądowa z kryminalistyką (pod patronatem Instytutu Biologii Uniwersytetu Szczecińskiego)
b) OPW - oddział przygotowania wojskowego (pod patronatem 5 Pułku Inżynieryjnego
w Szczecinie Podjuchach na podstawie zezwolenia Ministra Obrony Narodowej),
c) humanistyczno-prawny
2. Technikum - kształcące w zawodach:
a) technik budownictwa,
b) technik informatyk,
c) technik programista,
d) technik hotelarstwa,
e) technik żywienia i usług gastronomicznych
3. Branżowa Szkoła I stopnia, która kształci w zawodach:
a) monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie,
b) ślusarz, mechanik pojazdów samochodowych, operator obrabiarek skrawających (klasa patronacka POMOT/PROGRES),
c) wielozawodowa,
d) mechanik pojazdów samochodowych.

Zespoół Szkół Ponadpodstawowych w Gryfinie, ul. Łużycka 91, w skład którego wchodzi:
1. Liceum Ogólnokształcące - klasa o profilu psychologiczno-prawnym,
2. Technikum Zawodowe - kształcące w zawodach:
a) technik logistyk,
b) technik elektryk,
c) technik ekonomista,
d) technik żywienia i usług gastronomicznych
3. Branżowa Szkoła I stopnia kształcąca w zawodach:
a) sprzedawca,
b) wielozawodowa,

I Liceum Ogólnokształcącego w Gryfinie, ul. Niepodległości 16 - dostępne profile:
a) filologiczno-medialny,
b) politechniczny,
c) sportowy,
d) medyczny,
e) bezpieczeństwo publiczne.

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Osadników Wojskowych w Mieszkowicach, ul. Techników 1, w skład którego wchodzi:
a) Technikum w zawodzie żywienia i usług gastronomicznych
b) Technikum w zawodzie technik architektury i krajobrazu.


Ze szczegółowymi zasadami rekrutacji można zapoznać się bezpośrednio na stronie danej szkoły:

 Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie: https://www.zsp1chojna.pl/rekrutacja
 Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Gryfinie: http://www.zspgryfino.eu/rekrutacja.html
 I Liceum Ogólnokształcące w Gryfinie: https://lo1gryfino.pl/rekrutacja,33,pl
 Zespół Szkół Centrum Kształecenia w Mieszkowicach: www.zsckr.com.pl 

Komunikat KO W Szczecinie w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego do szkół dostępny na stronie:
https://bip.kuratorium.szczecin.pl/artykul/95/626/3-2023

 

 

Informacje - krótko
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony