Związek Ochotniczch Straży Pożarnych RP Ogłosił V edeycję Ogólnopolskiego Konkursu na Najlepsze Inicjatywy dla Społeczności Lokalnych z udziałem OSP i Samorządów FLORIANY 2023.

Głównym przesłaniem konkursu jest promowanie najbardziej aktywnych ochotniczych straży pożarnych, które realizaują cenne inicjatywy służące lokalnej społeczności oraz za zadanie ma inspirowanie innych jednostek OSP do podejmowania działalności dla lokalnej społeczności a także współpracy z samorządami jak i organizacjami pozarządowymi. 

Szczegóły: http://floriany.zosprp.pl/

Informacje - krótko
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony