Maturzyści z małych miejscowości i obszarów wiejskich mogą aplikować o stypendium pomostowe w wysokości 7 tys. złotych na I rok studiów. 

Rekrutacja trwa do 18 sierpnia 2023 r.

Jak aplikować o stypendium?

 1. Zapoznaj się z regulaminem i wykazem niezbędnych dokumentów.
 2. Jeśli spełniasz warunki, złóż wniosek on-line.
 3. Wydrukuj złożony on-line wniosek i wraz z niezbędnymi załącznikami prześlij na adres uwidoczniony na wydrukowanym wniosku.

Profil kandydata

Aby ubiegać się o stypendium w XXII edycji programu (2023/2024) należy:

 1. Ukończyć liceum, technikum lub szkołę branżową II stopnia i zdać maturę w bieżącym roku (2023);
 2. Zostać przyjętym na I rok dziennych studiów I stopnia lub I rok dziennych jednolitych studiów magisterskich;
 3. Pochodzić ze wsi lub miasta do 20 tysięcy mieszkańców;
 4. Pochodzić z rodziny, której dochód na osobę nie przekracza 2443 zł brutto (Jeśli członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, do dochodu nie wlicza się zasiłku pielęgnacyjnego i dodatku pielęgnacyjnego otrzymywanych w związku z tą niepełnosprawnością);
 5. Osiągać dobre wyniki w nauce, tzn. min. 100 punktów na maturze.

Oprócz powyższych wymagań, kandydat powinien spełniać jeden z następujących wymogów:

 1. Pochodzić z rodziny, w której przynajmniej jeden z rodziców, lub opiekun prawny pracował w PGR;
 2. Być finalistą ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej w szkole ponadpodstawowej;
 3. Być członkiem rodziny wielodzietnej (3+) lub wychowankiem rodziny zastępczej bądź państwowego domu dziecka;
 4. Posiadać rekomendację lokalnej organizacji pozarządowej.

Co zyskują stypendyści?

Stając się stypendystą pomostowym, poza stypendium o wartości 7.000 złotych, przekazywanym ratami przez 10 miesięcy, otrzymujesz dostęp do oferty rozwojowej Programu. To oznacza, że będziesz mógł/mogła uczestniczyć w warsztatach, szkoleniach i konferencjach rozwijających kompetencje miękkie oraz umiejętności niezbędne w późniejszej karierze zawodowej.

Oprócz tego, zdolni stypendyści, osiągający dobre wyniki w nauce oraz wykazujący się w czasie studiów aktywnością społeczną, mogą ubiegać się o stypendia na II, III i IV rok, a także o stypendia językowe i stypendia na studia za granicą.

Pamiętaj, że stając się stypendystą pomostowym na I roku, zostajesz nim do końca swoich studiów. To znaczy, że możesz ubiegać się o stypendia na kolejne lata studiów; oferta rozwojowa jest dla Ciebie dostępna niezależnie od tego, czy w danym roku pobierasz stypendium.

Źródło: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Informacje - krótko
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony