Powiat Gryfiński przystąpił także w 2023 roku do programu wieloletniego – „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” – Priorytet 3, Kierunek interwencji 3.2, w ramach którego pozyskał środki finansowe na realizację zadania „Zakup nowości wydawniczych oraz elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych i pedagogicznych” w wysokości 31 000 zł. Wkład własny Powiatu w realizację programu -  7 500 zł.

Do programu w 2023 r. przystąpiły:

  1. Branżowa Szkoła I stopnia w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Chojnie.
  2. I Liceum Ogólnokształcące w Gryfinie im. Aleksandra Omieczyńskiego w Gryfinie.
  3. Technikum w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie.
  4. II Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Gryfinie.

W ramach otrzymanych środków szkoły wzbogacą księgozbiory swoich bibliotek oraz uzupełnią wyposażenie bibliotek.

 

Informacje - krótko
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony