zajawkaW Pałacyku Pod Lwami w Gryfinie odbyło się spotkanie z przedstawicielami uczniów z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Gryfinie oraz I Liceum Ogólnokształcącego w Gryfinie, którzy byli uczestnikami warsztatów „Sztuka na receptę – Musicalowy Zawrót Głowy”, w ramach międzynarodowego projektu Arts on Prescription.

W spotkaniu udział wzięły przedstawicielki z Pałacyku Pod Lwami w Gryfinie Violina Janiszewska - trenerka teatru oraz Karina Tyła - instruktorka plastyki, wicestarosta Ewa Dudar i radna powiatu Aleksandra Misiuna oraz przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego WZ z Wydziału Współpracy Terytorialnej i Turystyki, z-ca dyrektora Krzysztof Żarna oraz Marta Ciesielska.
Idea projektu polega na tym, że osoby o słabym samopoczuciu psychicznym z powodu depresji, stresu czy lęku, lub osoby zagrożone wystąpieniem takich stanów, otrzymują receptę nie na leki czy terapię, ale na udział w regularnych grupowych zajęciach artystycznych.
Sztuka na receptę to koncepcja mająca na celu poprawę dobrostanu psychicznego obywateli. Pomysł jest taki, że osoby ze zdiagnozowaną chorobą psychiczną, taką jak depresja, stres czy stany lękowe, a także osoby zagrożone wystąpieniem takiej choroby (np. z powodu samotności) otrzymają receptę nie na lekarstwa czy terapię, ale na regularne uczestnictwo w zajęciach artystycznych w ustawieniach grupy. Udowodniono, że ma to pozytywny wpływ na zdrowie. 
Dzięki udziałowi w warsztatach młodzi mieszkańcy Gminy Gryfino mieli unikatową możliwość przeniesienia się do świata teatru i musicalu.
Projekt realizowany jest przez Województwo Zachodniopomorskie w ramach Programu Interreg Region Morza Bałtyckiego 2021-2027.

Kultura
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony