W dniach 12-15 listopada br. z oficjalną wizytą w Kaliningradzie przebywała kilkuosobowa delegacja z województwa zachodniopomorskiego. W tej delegacji był także Janusz Janiszewski - instruktor do spraw teatru z Gryfińskiego Domu Kultury. Celem wizyty było poznanie nowych partnerów po stronie rosyjskiej i nawiązanie współpracy w ramach wspólnych projektów młodzieżowych w Rosji i w Polsce.

Wśród uczestników delegacji byli przedstawiciele głównie młodzieżowych i studenckich organizacji takich jak: Stowarzyszenie POLITES, Stowarzyszenie Grupa Progress, Studenckie Forum Business Centre Club, AIESEC Polska, Rady Samorządu studenckiego Uniwersytetu Szczecineckiego i Akademii Morskiej.

Wizytę w ze strony polskiej zorganizowała Małgorzata Ludwiczek z Sekretariatu do spraw Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego. Gospodarzem w Kaliningradzie był Rząd Obwodu Kaliningradzkiego.

Uczestnicy spotkania w trakcie wizyty prezentowali swoje doświadczenia podczas sesji „Polityka Młodzieżowa w Obwodzie Kaliningradzkim i Województwie Zachodniopomorskim” oraz „Projekty młodzieżowe w Rosji i w Polsce”. Delegaci zaprezentowali swoje doświadczenia w zakresie pracy w organizacjach młodzieżowych, wolontariacie oraz w pracy z osobami utalentowanymi.

Wzięli także udział w Regionalnym Forum Studentów, podczas którego dyskutowano o wolontariacie studenckim, rozwoju zawodowym, zdrowym sposobie życia oraz możliwościach projektów młodzieżowych.

Ponadto uczestnicy z Polski mieli okazję zwiedzić miasto i zobaczyć nieliczne zabytki z dawnego Königsbergu i Królewca. Miasto podczas II wojny światowej było niemiecką twierdzą i w dużym stopniu zostało zniszczone. Dzisiejszy Kaliningrad dźwiga się powoli z czasów sowieckich. Szare ulice zaczynają świecić neonami i reklamami, powstają kolejne restauracje, jak grzyby po deszczu wyrastają nowe supermarkety. Lecz nadal jest to dziwne miasto, w którym dawna historia przeplata się z obecnymi czasami,  w centrum miasta nadal stoi potężny pomnik wodza rewolucji Lenina w nieco dalej zbudowana kilka lat temu jeszcze potężniejsza nowoczesna cerkiew.

Goście z Polski odwiedzili także szpital dziecięcy, w którym pracują wolontariusze organizujący nieodpłatnie różne zajęcia dla dzieci, umilając im czas spędzany w szpitalu. Zobaczyli także Bałtycki Uniwersytet im. Immanuela Kanta, w którym spotkani się z przedstawicielami uczelni. Nie można było pominąć miejsca, które słynie na cały świat z racji wielkości pochowanego tam wielkiego filozofa królewieckiego. Była to katedra wraz z grobowcem Immanuela Kanta.

W sumie cała wizyta przebiegła w bardzo przyjemniej atmosferze i należy mieć nadzieję, że będzie ona owocować nowymi spotkaniami i wspólnymi projektami.

Gospodarze złożyli już stronie polskiej kilka propozycji zapraszając na wiosenny Festiwal Młodzieży oraz na wakacyjny Bałtycki Artek – czyli Międzynarodowe Forum Młodzieży.

Jeśli nic nie stanie na przeszkodzie, wizyta w Kaliningradzie może stać się początkiem szeregu działań integracyjnych między naszymi krajami i dać asumpt do realizacji różnych wspólnych międzynarodowych projektów.

Janusz Janiszewski

Instruktor ds. teatru GDKKultura
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony