Powiat Gryfiński, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Chojnie i Stowarzyszenie Douzelage w Chojnie z polskiej strony oraz St. Thomas More College, Priamary School Marsaskala, Strategies of Interaktive Training Foundation ze strony maltańskiej w ramach programu Comenius Regio realizują projekt  „Szkoła w społeczności – społeczność w szkole”. Projekt jest odpowiedzią dwóch regionów, aby rozwijać swoje potrzeby edukacyjne w sposób, który spełni oczekiwania środowiska lokalnego.

 Instytucje samorządowe, szkoły, organizacje pozarządowe  obu regionów partnerskich odczuwają potrzebę wymiany doświadczeń w zakresie funkcjonowania instytucji edukacyjnych w lokalnych społecznościach, tego w jaki sposób wspólnie definiują i osiągają zakładane cele w dziedzinie edukacji. Projekt zakłada nie tylko wdrożenie i realizację najlepszych praktyk, ale dotyczy przede wszystkim edukacji europejskiej, artystycznej, sportowej, współdziałania instytucji na rzecz zrównoważonego rynku pracy, włączenia młodzieży z mniejszymi szansami, a także praktycznej współpracy instytucji samorządowych i szkół.

Celem projektu jest wykorzystanie doświadczenia instytucji edukacyjnych w obu regionach partnerskich wobec specyficznych problemów każdej organizacji i ich współpracy ze społecznością lokalną, a także zaangażowanie poszczególnych instytucji w proces nauczania i uczenia się.

W dniach 15-19 października 2013 r. odbyło się kolejne spotkanie partnerów projektu
w Marsaskali na Malcie. Wizyta rozpoczęła się od spotkania z burmistrzem Marsaskali – Mario Calleją, który powitał delegację z Polski oraz przedstawił program wizyty. Opowiedział o miejscu w którym gościli uczestnicy projektu – Marsaskali. Uczestnicy projektu odwiedzili m.in. szkołę podstawową St. Thomas More College Marsaskala Priamary. Dyrektor szkoły przedstawiła historię szkoły, a następnie wszyscy zwiedzili placówkę i obejrzeli sale lekcyjne. Podczas pobytu w szkole uczestnicy projektu mieli możliwość zadania wielu pytań dotyczących współpracy z rodzicami, wsparcia pedagogiczno-psychologicznego, terapeutów oraz nauczycieli wspomagających pracę z dziećmi z dysfunkcjami i innymi problemami jako, że w szkole uczy się kilkanaście różnych narodowości uczniów w różnym wieku. Można było dowiedzieć się w jaki sposób odbywa się nadzór merytoryczny nad szkołami i nauczycielami oraz jak wspólnie nauczyciele i rodzice angażują się w rozwój dzieci, zapewniają im bezpieczeństwo, przyjazną atmosferę i klimat sprzyjający uczeniu się.

Polska delegacja poznała także sposoby współpracy szkół z lokalnymi władzami, organizacjami wspierającymi pracę szkoły. Jak się okazało problemy szkół na Malcie są bardzo zbliżone do naszych. Maltańskie szkoły również współpracują z policją, sądami rodzinnymi, kuratorami. Dzieci przygotowały niespodziankę przedstawiając wiadomości dotyczące Polski. Padło wiele pytań dotyczących zatrudniania nauczycieli, możliwości ich rozwoju oraz wymaganych kwalifikacji. Malta to państwo, które nie posiada żadnych bogactw naturalnych dlatego najlepszą inwestycją jest inwestycja w człowieka, jego rozwój i edukację.

Uczestnicy projektu mieli okazję gościć w szkole rosyjskiej. Tu młodzież przygotowała pokaz swoich umiejętności wokalno-tanecznych prezentując tańce ludowe oraz pieśni rosyjskie.  Dyrektor „Russian Boarding Upbringing & Education Centre” Natalia Camilleri oprowadziła polskich gości po szkole oraz opowiedziała  o funkcjonowaniu prywatnej szkoły w której uczą się dzieci i młodzież rosyjska.

Delegacja uczestniczyła także w konferencji zorganizowanej  przez ministra edukacji  Evarista Bartolo i dyrektor Josephine Mifsud. Tematem rozmów były struktury organizacyjne tamtejszych szkół,  edukacja w Europie, współpraca lokalnych władz, szkół i organizacji pozarządowych. 

Bardzo ciekawym punktem pobytu była wizyta w Institute of Tourism Studies Malta. Tam uczestnicy projektu zwiedzili wspaniałą pracownię gastronomiczną, restaurację oraz kawiarnię prowadzoną przez szkołę. Instytut turystyki jest instytucją szkolnictwa wyższego, który powstał w 1987 r. w celu zaspokojenia potrzeb branży gastronomicznej i turystycznej. 

Głównym zadaniem Instytutu jest kształcenie profesjonalnych pracowników, którzy będą potrafili świadczyć usługi na bardzo wysokim poziomie. W miłej atmosferze lunchu przygotowanego przez uczniów prowadzonej restauracji dyskutowano na temat lokalnego rynku pracy oraz zasad współpracy pomiędzy szkołami i potencjalnymi pracodawcami. 

Podczas pobytu uczestnicy zobaczyli również najpiękniejsze miejsca i zabytki, m.in. zwiedzając stolicę Malty – Valettę, wyspę Gozo oraz wioskę rybacką w Marsaxlokk. 
Wizyta na Malcie była okazją do poznania znakomitej kuchni regionalnej, a także pięknych krajobrazów składających się głównie ze skał i kaktusów. 

Oświata
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony