Oświata

zajawka24 sierpnia br. pięcioro nauczycieli szkół prowadzonych przez Powiat złożyło uroczyste złożenie ślubowanie oraz oraz otrzymało akty nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. 

Oświata
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony