Tryb normalny

Tryb nocny

Kontrast

Rozmiar czcionki

Wyszukiwarka
Treść główna

Oświata

zajawka„STOP Cyberprzemocy” to wojewódzki konkurs literacko-plastyczny zorganizowany przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Szczecinie. Konkurs ten adresowany był do młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną uczęszczającej do Specjalnych Ośrodków Szkolno-Wychowawczych, Szkół Przysposabiających do Pracy, Szkół Branżowych oraz Szkół Specjalnych z województwa zachodniopomorskiego. W konkursie tym udział wzięli również uczniowie z Zespołu Szkół w Nowym Czarnowie i co najważniejsze - z sukcesami!

Oświata
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony