Oświata

zajawka12 stycznia, tuż przed rozpoczęciem zimowej przerwy od nauki odbyła się 2. edycja Powiatowego Konkursu pn. „Bezpieczni w Ferie” adresowanego do uczniów klas V i VI szkół podstawowych z terenu powiatu gryfińskiego. Głównym organizatorem była Powiatowa Inspekcja Sanitarna w Gryfinie we współpracy z Powiatem Gryfińskim, Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie, Komendą Powiatową Policji w Gryfinie oraz Zachodniopomorskim Stowarzyszeniem Ratowniczo-Poszukiwawczym „GRYF”.

Oświata
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony