W poniedziałek (tj. 16 grudnia br.) w Starostwie Powiatowym w Gryfinie, nauczycielka Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie – Teresa Scisłowska złożyła uroczyste ślubowanie oraz otrzymała od starosty Wojciecha Konarskiego wraz z gratulacjami akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

Pani Teresa 6 grudnia br. pomyślnie zdała egzamin przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Zarząd Powiatu w Gryfinie i jest dziewiątym nauczycielem, wśród nauczycieli szkół prowadzonych przez Powiat Gryfiński, którzy w tym roku uzyskali kolejny stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.Oświata
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony