8 stycznia 2014 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego  odbyło się spotkanie wicestarosty Jerzego Milera z przedstawicielami Cechu Rzemiosł Różnych Piotrem Podleśnym – dyrektorem Biura Cechu oraz Krzysztofem Motyką – Starszym Cechu i dyrekcją Zespołu Szkoły Ponadgimnazjalnej nr 2 w Gryfinie Joanną Mendrygał oraz Maciejem Puzikiem. W spotkaniu uczestniczyła także Elżbieta Lorenowicz-Bień - naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki.

Zebrani przedyskutowali kwestię zwiększenia współpracy Cechu oraz szkoły w kształceniu zawodowym, poprzez rozszerzenie oferty edukacyjnej dla uczniów na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej. Na spotkaniu omawiano warunki funkcjonowania nowej jednostki oświatowej w ramach istniejących struktur. Poruszano problemy finansowe, kadrowe i lokalowe.

Ostateczne decyzje co do proponowanych kierunków oraz warunków, w jakich miałoby się takie kształcenie odbywać, powinny zapaść niedługo.

Oświata
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony