Uczniowie z Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie zostali laureatami prowadzonej pod patronatem Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie ogólnopolskiej akcji ekologicznej zorganizowanej przez firmę EKOPHONE.

Dobrym nawykiem a wręcz powinnością każdego człowieka powinno stać się pozyskiwanie surowców wtórnych oraz odpowiednie postępowanie ze zużytym sprzętem elektronicznym i elektrycznym, stąd też celem tej akcji ekologicznej była zbiórka niepotrzebnych już użytkownikom telefonów komórkowych i przekazanie ich do profesjonalnego recyklingu.

Uczniowie Ośrodka Szkolno–Wychowawczego w Chojnie odnosząc wiele sukcesów w wojewódzkich i ogólnopolskich konkursach oraz akcjach ekologicznych udowadniają, że nasze wspólne działania w domu, szkole i w naszym późniejszym życiu mają realny wpływ na środowisko w jakim żyjemy.

Tym razem zbiórka zużytych telefonów komórkowych pozwoliła uczniom Ośrodka znaleźć się w gronie siedmiu szkół – laureatów, które wykazały się największą aktywnością w tej akcji. Na zdjęciu uczestnicy akcji wraz z opiekunami

Oświata
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony