Dyrekcja, nauczyciele oraz uczniowie Zespołu Szkół w Nowym Czarnowie zapraszają rodziców z dziećmi posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego na Imprezę Turystyczno – Integracyjną „Leśna Polana” oraz dzień otwarty szkoły w dniu 21 maja 2015 r. w godz. 10 00 – 13 00.

 


Gwarantujemy dobrą zabawę, możliwość zwiedzenia szkoły, zapoznanie się z zasadami rekrutacji, ofertą edukacyjną oraz możliwościami dalszego kształcenia dostępnymi dla naszych absolwentów.


Oświata
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony