W opublikowanym przed kilkoma dniami ogólnopolskim Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych 2016 miesięcznika Perspektywy bardzo dobry wyniki osiągnęło Technikum Zawodowe wchodzące w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie.

W rankingu zawodów technik elektryk oraz technik żywienia i gospodarstwa domowego sklasyfikowane zostały na trzecim miejscu w Polsce, pozostawiając w tyle zarówno szkoły z województwa zachodniopomorskiego, jak i całego kraju.

Na wysokie miejsce rankingowe wpływ miała wysoka zdawalność egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w obu zawodach w sesji maj – czerwiec 2015 r. (odpowiednio technik elektryk: zdawalność 91,67% oraz technik żywienia i usług gastronomicznych: zdawalność 100%).
Ponadto w rankingu województwa zachodniopomorskiego całe Technikum Zawodowe wchodzące w skład ZSP nr 2 w Gryfinie uplasowało się na 16 miejscu.

Źródło: www.perspektywy.pl                         

 

Oświata
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony