7 czerwca 2016 r. w Chojnie odbyła się konferencja podsumowująca projekt „Health education for life”, realizowany przez Powiat Gryfiński, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych  w Chojnie oraz Stowarzyszenie Douzelage w Chojnie z partnerami z Turcji i Węgier, z programu Erasmus+. 

W konferencji udział wzięli przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Gryfinie wraz ze Starostą Gryfińskim Wojciechem Konarskim, dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych, gimnazjów i szkół podstawowych, przedstawiciele służby zdrowia, nauczyciele biorący udział  w projekcie,  członkowie Stowarzyszenia Douzelage oraz inni goście. Podczas konferencji dyrektor ZSP w Chojnie Adriana Salamończyk  przedstawiła projekt HEFL jako element internacjonalizacji szkoły, zaprezentowała zrealizowane dotychczas projekty w ramach programów: Comenius, Młodzież w działaniu, Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży oraz Leonardo da Vinci i Erasmus+. Narodowa Agencja Programu Erasmus+,  przyznała ZSP w Chojnie, jako jednej z czterech szkół w Polsce Kartę jakości mobilności w obszarze kształcenia i szkolenia zawodowego na lata 2015-2020 w ramach programu Erasmus+, która  umożliwia aplikowanie w uproszczonej procedurze, bez oceny jakościowej wniosków projektów. 


Autor i koordynator projektu HEFL - J. C. Salamończyk przedstawił główne cele i założenia projektu oraz działania zrealizowane w trakcie jego trwania. Zaprezentował produkty intelektualne projektu: platformę edukacyjną i zeszyt ćwiczeń, a także jego rezultaty miękkie.

Funkcjonowanie platformy internetowej szczegółowo omówiła Kamila Góra, nauczyciel ZSP w Chojnie i administrator platformy, prezentując możliwości jej wykorzystania na zajęciach edukacyjnych w szkołach ponadgimnazjalnych bądź gimnazjalnych w zakresie realizacji edukacji zdrowotnej. Przedstawiła też sposoby tworzenia na platformie jednostek lekcyjnych, modułów lekcji, testów, ankiet i krzyżówek, a także techniki śledzenia postępów, tworzenia statystyk lekcji oraz statystyk użytkowników.

Kolejny produkt intelektualny projektu - zeszyt ćwiczeń zaprezentował Leszek Lejman, omawiając zasady i etapy tworzenia materiałów do ćwiczeń oraz konstrukcję zeszytu. Zeszyt ćwiczeń został wydrukowany w trzech wersjach dwujęzycznych: polsko-angielskiej, węgiersko-angielskiej i turecko-angielskiej. Wykorzystanie go na zajęciach edukacyjnych pozwoli na przyswajanie przez uczniów zagadnień prozdrowotnych w łatwy i atrakcyjny sposób oraz na utrwalanie odpowiednich postaw wobec uprawiania sportu, odżywiania się oraz wszelkich innych działań, mających na celu poprawę stanu zdrowia fizycznego i psychicznego uczniów.

W pakietach konferencyjnych uczestnicy spotkania otrzymali materiały promujące projekt „HEFL", w tym wersję elektroniczną zeszytu ćwiczeń, a dyrektorzy szkół także jego wersję papierową. W swoim przemówieniu konferencję podsumował Starosta Gryfiński Wojciech Konarski, potwierdzając zasadność realizacji projektu o tak ważnej, nie tylko dla młodzieży, tematyce.

Celem konferencji było upowszechnienie w środowisku lokalnym projektu „Health education for life – Wychowanie zdrowotne na całe życie", a także zachęcenie szkół do włączania się w realizację projektów prozdrowotnych.

Oświata
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony