23 września br. uczniowie z Zespołu Szkół w Nowym Czarnowie wzięli udział  w programie edukacyjnym „Polacy w Operacji Market- Garden”. Spotkanie odbyło się w Szkole Podstawowej  nr 1 w Gryfinie. Dzięki inicjatywie wicedyrektora Jerzego Surdackiego, uczniowie mogli uczestniczyć w zajęciach, które wprowadziły ich w atmosferę widowiska historycznego „Orły nad Nijmegen”.

Poza tym dzieci poznały historię Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie  podczas II wojny światowej. Uczniów szczególnie zainteresowała prezentacja umundurowania, wyposażenia oraz uzbrojenia 1. Samodzielnej Brygady Spadochronowej i Armii Stanów Zjednoczonych. Dzieci  ubierały mundury i hełmy. Można było również wziąć do ręki pistolet i karabin maszynowy.Oświata
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony