We wtorek, 27 września 2016 r. korytarze i plac przed wejściem do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie zapełniły się licznie przybyłymi na uroczystość nadania szkołom wchodzącym w skład ZSP nr 2 w Gryfinie imienia Bohaterów Powstania Warszawskiego, gośćmi.


                                                                                                           fot. Paweł Kozanecki
Wśród przybyłych znaleźli się: Janina Kin ps. Janeczka"pełniąca funkcję Prezesa Związku Powstańców Warszawskich Koło Szczecin, a także Amelia Korycka ps. Mela, Edward Zamiara ps. Hrabia, Zenon Kasprzak ps. Wilk, Stanisław Piszczek ps. Pogoń, Stanisława Kociełowicz ps. Iskierka, Halina Madziar, Zbigniew Piasecki ps. Czekolada, Stefan Lewandowski ps. Jaskółka, Leopold Granis oraz Aleksandra Ogrodnik, córka nieżyjącego już uczestnika Powstania Warszawskiego, a jednocześnie mieszkanka Gryfina.

Janina Kin ps. Janeczka                                                                                                                               fot. Paweł Kozanecki

Pierwsza część uroczystości odbyła się na sali gimnastycznej ZSP nr 2 w Gryfinie, specjalnie na to wydarzenie udekorowanej, gdzie umieszczona została również jedna z wystaw przedstawiająca twarze żyjących uczestników Powstania Warszawskiego ze Szczecina.

Jerzy Miler - Wicestarosta Gryfiński                                                                                                          fot. Paweł Kozanecki

Sala wypełniła się po brzegi zaproszonymi na tę uroczystość znamienitymi gośćmi wśród, których znaleźli się między innymi: Artur Szałabawka, poseł na Sejm RP, a także przedstawiciele władz wojewódzkich (Przemysław Włosek - Dyrektor Generalny Urzędu Marszałkowskiego), powiatowych (Jerzy Miler - Wicestarosta Gryfiński) oraz gminnych (wiceburmistrzowie: Paweł Nikitiński i Tomasz Miler). Na uroczystości nie mogło zabraknąć również Jerzego Sołtysiaka – Zachodniopomorskiego Wicekuratora Oświaty, a także Pawła Skubisza – p.o. Dyrektora Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Szczecinie. Wśród gości znalazło się również wielu przedstawicieli lokalnych firm, instytucji, placówek oświatowych, z którymi ZSP nr 2 w Gryfinie współpracuje na co dzień.

                                                                                                        fot. Paweł Kozanecki

Punktem kulminacyjnym uroczystości na sali gimnastycznej było odczytanie przez Piotra Bugajskiego – wiceprzewodniczącego Rady Powiatu uchwały z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie nadania szkołom wchodzącym w skład ZSP nr 2, tj. II Liceum Ogólnokształcącemu, Technikum Zawodowemu, Zasadniczej Szkole Zawodowej oraz Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych imienia Bohaterów Powstania Warszawskiego.

Piotr Bugajski - wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie                                                                  fot. Paweł Kozanecki

Po zakończeniu części oficjalnej na sali gimnastycznej, uczestnicy przenieśli się na parter szkoły, gdzie na korytarzu odsłonięta została przez dwójkę powstańców Janinę Kin oraz Edwarda Zamiarę, a także jedną z najzdolniejszych uczennic ZSP nr 2 Natalię Kowalską, tablica upamiętniająca nadanie imienia. Wychodzący ze szkoły goście mieli jeszcze okazję zatrzymać się przy efektownej barykadzie, która stanowiła doskonale tło wtorkowej uroczystości.

                                                                                                           fot. Paweł Kozanecki

Uroczystość w ZSP nr 2 w Gryfinie objęta została honorowymi patronatami: Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego, Starosty Gryfińskiego, Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino, Kuratorium Oświaty w Szczecinie, Muzeum Powstania Warszawskiego, Instytutu Pamięci Narodowej Oddział Szczecin, a także patronatami medialnymi: TVP 3 Szczecin, Gazety Gryfińskiej, Nowych 7 Dni Gryfina, Gazety Chojeńskiej oraz portalu igryfino.

                                                                                                        fot. Paweł Kozanecki

Oświata
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony