2 grudnia 2016 r. w Zespole Szkół Budowlanych im. Kazimierza Wielkiego w  Szczecinie odbył się etap wojewódzki VIII Konkursu „Wiedza o bezpieczeństwie i  higienie pracy w budownictwie”.  Konkurs adresowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych z województwa zachodniopomorskiego zorganizował Okręgowy Inspektorat Pracy w Szczecinie oraz Zachodniopomorski Klaster Budowlany przy Północnej Izbie Gospodarczej w Szczecinie.

Powiat Gryfiński reprezentowali uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie: Jan Drozdowicz, Adam Raszpla i Maciej Ogonowski z klasy II Technikum Budowlanego oraz Eryk Madera i Kamil Łuczyszyn z klasy II ZSZ w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie.

Konkurs składał się z dwóch części: w części pisemnej uczniowie zasadniczych szkół zawodowych i techników odpowiadali na pytania testowe, natomiast w części praktycznej – po wylosowaniu zadań, musieli wskazać praktyczne zastosowanie, np. środków ochrony indywidualnej. Do etapu praktycznego zakwalifikował się Eryk Madera, który ostatecznie zajął w konkursie III miejsce w grupie szkół zawodowych.

Celem konkursu jest promowanie bezpiecznych zachowań przy wykonywaniu robót budowlanych oraz zwiększenie świadomości młodzieży o zagrożeniach występujących w budownictwie.

 

Oświata
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony